Coffee「BB」出世 孖仔沙灘拋胸教瑜伽 Coffee,林芊妤,

其他影片:>>


早前彭浩翔監製嘅新戲,導演就點名要Coffee全裸,不過Coffee就想專心發展瑜伽事業,唔做肉女喇!不過喺自己嘅Youtube channel,佢就完全唔吝嗇拋下胸!

開咗個Youtube channel,佢話最開心係幫到班學生。「因為自己啲學生有時上完堂就唔記得咗,依家睇住啲片可以喺屋企練習,幫到人都好開心!」

Coffee話其實自己好耐之前已經想整個Youtube channel,奈何冇乜人力物力,咁啱有公司搵佢合作,兩個人一拍即合。個channel暫時得兩條片,Coffee可以話係瞓身出擊,孖埋位男士去沙灘拍片。相信除咗女士,好多男士都好願意跟住佢一齊做瑜伽呀!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...